เปิดหลักสูตรอบรม สำหรับ ‘การเตรียมการ’ และ ‘การตรวจรับรองระบบ’ มาตรฐานป่าไม้ระดับชาติเทียบเท่าสากล-TFCC สำหรับ Consultant และ Auditor

เปิดหลักสูตรอบรม สำหรับ ‘การเตรียมการ’ และ ‘การตรวจรับรองระบบ’ มาตรฐานป่าไม้ระดับชาติเทียบเท่าสากล-TFCC สำหรับ Consultant และ Auditor

สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย เปิดหลักสูตรอบรม สำหรับ ‘การเตรียมการ’ และ ‘การตรวจรับรองระบบ’ มาตรฐานป่าไม้ระดับชาติเทียบเท่าสากล-TFCC สำหรับ Consultant และ Auditor รวมทั้งหมด 5 หลักสูตร ตามรายละเอียดด้านล่าง อบรมระหว่างเดือน ต.ค.-พ.ย. 2564 ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ...
PEFC ร่วมกับ TFCC เปิดรับสมัครหน่วยงาน เข้าร่วมโครงการนำร่องจัดทำระบบการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนแบบกลุ่ม (Group FM) และห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ (CoC)

PEFC ร่วมกับ TFCC เปิดรับสมัครหน่วยงาน เข้าร่วมโครงการนำร่องจัดทำระบบการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนแบบกลุ่ม (Group FM) และห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ (CoC)

PEFC ร่วมกับ TFCC เปิดรับสมัครหน่วยงาน เข้าร่วมโครงการนำร่องจัดทำระบบการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนแบบกลุ่ม (Group FM) และห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ (CoC) – ระยะเวลาของกิจกรรมนำร่อง ตุลาคม-ธันวาคม 2564- สนับสุนค่าใช้จ่ายกว่า 80%...

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกระบวนการพิจารณาปรับแก้มาตรฐานการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (มอก. 14061)

สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และกรมป่าไม้ ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกระบวนการพิจารณาปรับแก้มาตรฐานการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (มอก. 14061)...
📣 มาแล้วจ้า🗣กับการเรียนรู้การตรวจรับรองมาตรฐาน มอก.14061 กับการอบรม Auditor Training Course On Forest Management Certification Under Thailand Forest Certification System (TFCS)

📣 มาแล้วจ้า🗣กับการเรียนรู้การตรวจรับรองมาตรฐาน มอก.14061 กับการอบรม Auditor Training Course On Forest Management Certification Under Thailand Forest Certification System (TFCS)

🌱🌱🌱🌱🌱 ความรู้ข้อกำหนดตาม มอก.14061 Virtual สวนป่าภาคสนาม การประยุกต์ใช้ข้อกำหนดในการตรวจ Remote Audit เทคนิคและกระบวนการตรวจประเมิน 📆 วันที่ 2-4 ธันวาคม 2563 💰“ค่าลงทะเบียน”💰 บุคคลทั่วไป 15,000 บาท/ท่านสมาชิก ส.อ.ท. รับส่วนลด 10% เหลือ 13,500 บาท/ท่าน !!!...
📣 เชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจไม้และเกษตรกรผู้ปลูกไม้เข้าร่วมการประชุมระดมความเห็น ต่อกระบวนการ FLEGT VPA ของประเทศไทย

📣 เชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจไม้และเกษตรกรผู้ปลูกไม้เข้าร่วมการประชุมระดมความเห็น ต่อกระบวนการ FLEGT VPA ของประเทศไทย

📢 📢มาเถอะ….อยากเจอ!💥 รอบเช้า Self-Declaration⏰เวลา 08.30-12.00 น.💥 รอบบ่าย Product coverage⏰เวลา 12.30-15.30 น. ร่วมเรียนรู้กับเรา…✅เฟล็กที คืออะไร?✅เฟล็กที สำคัญอย่างไร?✅แนวทางการรับรองตนเองและการกรอกเอกสาร (SD) ทำอย่างไร?✅สินค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ต่างๆ...