ประกาศ มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน – ข้อกำหนด มาตรฐานเลขที่ มตช.14061-2566

ประกาศ มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน – ข้อกำหนด มาตรฐานเลขที่ มตช.14061-2566

เนื่องจาก คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ได้ประกาศกำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน – ข้อกำหนด มาตรฐานเลขที่ มตช.14061-2566 ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ตามวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป...
PEFC ร่วมกับ TFCC เปิดรับสมัครหน่วยงาน เข้าร่วมโครงการนำร่องจัดทำระบบการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนแบบกลุ่ม (Group FM) และห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ (CoC)

PEFC ร่วมกับ TFCC เปิดรับสมัครหน่วยงาน เข้าร่วมโครงการนำร่องจัดทำระบบการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนแบบกลุ่ม (Group FM) และห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ (CoC)

PEFC ร่วมกับ TFCC เปิดรับสมัครหน่วยงาน เข้าร่วมโครงการนำร่องจัดทำระบบการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนแบบกลุ่ม (Group FM) และห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ (CoC) – ระยะเวลาของกิจกรรมนำร่อง ตุลาคม-ธันวาคม 2564- สนับสุนค่าใช้จ่ายกว่า 80%...

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกระบวนการพิจารณาปรับแก้มาตรฐานการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (มอก. 14061)

สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และกรมป่าไม้ ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกระบวนการพิจารณาปรับแก้มาตรฐานการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (มอก. 14061)...
ด่วน!! รับสมัคร ผู้เชี่ยวชาญศึกษาการจำแนกความเสี่ยงไม้

ด่วน!! รับสมัคร ผู้เชี่ยวชาญศึกษาการจำแนกความเสี่ยงไม้

จำนวน: 1 อัตรา ลักษณะงาน- ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนากรอบการจำแนกความเสี่ยงไม้- กำหนดเกณฑ์การจำแนกความเสี่ยงไม้- รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจำแนกความเสี่ยงไม้- วิเคราะห์ วางแผนและจัดทำรายงานสรุปผล คุณสมบัติ- จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป-...
📣 📣ขยายเวลา! เปิดรับฟังความเห็นต่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (มอก.14061 เล่ม 1-2559)

📣 📣ขยายเวลา! เปิดรับฟังความเห็นต่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (มอก.14061 เล่ม 1-2559)

📣 📣สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย ภายใต้สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และกรมป่าไม้ เปิดรับฟังความเห็นต่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (มอก.14061 เล่ม...
ประกวดภาพถ่าย (Photo Contest)

ประกวดภาพถ่าย (Photo Contest)

📣 ขอเชิญประกวดภาพถ่าย TFCC Photo contest 2020หัวข้อ 2020 TFCC Forest For Life 🏆 ชิงเงินรางวัลรางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล: เงินสด 10,000 บาทรางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล: เงินสด 5,000 บาท 🌻นอกจากนี้ยังได้ลุ้นรางวัลต่อในการประกวด The 2020 PEFC Photographer of the Year...