พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและแถลงข่าว “Endorsement of Thailand Forest Certification System”

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและแถลงข่าว “Endorsement of Thailand Forest Certification System”

     สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดตัวระบบการรับรองการจัดการป่าไม้ของไทย (TFCS) อย่างเป็นทางการ นับเป็นผู้ให้บริการด้านการออกใบรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่เทียบเท่ามาตรฐานสากล PEFC (The Programme for the Endorsement...
ขอเชิญร่วมเเสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาและปรับปรุงข้อกำหนด Chain of Custody of Forest and Tree Based Products และระเบียบเครื่องหมายการค้า PEFC – Public Consultation

ขอเชิญร่วมเเสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาและปรับปรุงข้อกำหนด Chain of Custody of Forest and Tree Based Products และระเบียบเครื่องหมายการค้า PEFC – Public Consultation

   the Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) ได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงข้อกำหนด Chain of Custody of Forest and Tree Based Products – Requirements และระเบียบเครื่องหมายการค้า PEFC...
เชิญชวนเสนอราคาการตรวจประเมินสถานประกอบที่เข้าร่วมโครงการ FAO

เชิญชวนเสนอราคาการตรวจประเมินสถานประกอบที่เข้าร่วมโครงการ FAO

สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย (TFCC) ภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนบริษัทผู้ตรวจประเมิน (Certification Body) เสนอราคาการตรวจประเมินสถานประกอบการที่เข้าร่วมในโครงการจัดทำระบบมาตรฐาน มอก.2861 โดยบริษัทผู้ตรวจประเมิน (CB) ที่สนใจสามารถติดต่อมายัง คุณรุ่งนภา...
ต้อนรับคณะจากสภาอุตสาหกรรมแห่งชาติสาธารณรัฐสิงคโปร์ (Singapore Manufacturing Federation)

ต้อนรับคณะจากสภาอุตสาหกรรมแห่งชาติสาธารณรัฐสิงคโปร์ (Singapore Manufacturing Federation)

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมฯ และผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ร่วมให้การต้อนรับคณะจากสภาอุตสาหกรรมแห่งชาติสาธารณรัฐสิงคโปร์ (Singapore Manufacturing Federation)...