ขอเชิญพี่น้องผู้ประกอบการปลูกสร้างสวนป่า จ.สุพรรณบุรี เข้าร่วมกลุ่มเพื่อขอการรับรองตาม มอก.14061

ขอเชิญพี่น้องผู้ประกอบการปลูกสร้างสวนป่า จ.สุพรรณบุรี เข้าร่วมกลุ่มเพื่อขอการรับรองตาม มอก.14061

ขอเชิญผู้ประกอบการปลูกสร้างสวนป่า จ.สุพรรณบุรี รวมกลุ่มขอการรับรองการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืนตาม มอก.14061 ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 31 มีนาคม 2562 กิจกรรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย...