📣 มาแล้วจ้า🗣กับการเรียนรู้การตรวจรับรองมาตรฐาน มอก.14061 กับการอบรม Auditor Training Course On Forest Management Certification Under Thailand Forest Certification System (TFCS)

📣 มาแล้วจ้า🗣กับการเรียนรู้การตรวจรับรองมาตรฐาน มอก.14061 กับการอบรม Auditor Training Course On Forest Management Certification Under Thailand Forest Certification System (TFCS)

🌱🌱🌱🌱🌱 ความรู้ข้อกำหนดตาม มอก.14061 Virtual สวนป่าภาคสนาม การประยุกต์ใช้ข้อกำหนดในการตรวจ Remote Audit เทคนิคและกระบวนการตรวจประเมิน 📆 วันที่ 2-4 ธันวาคม 2563 💰“ค่าลงทะเบียน”💰 บุคคลทั่วไป 15,000 บาท/ท่านสมาชิก ส.อ.ท. รับส่วนลด 10% เหลือ 13,500 บาท/ท่าน !!!...
📣 เชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจไม้และเกษตรกรผู้ปลูกไม้เข้าร่วมการประชุมระดมความเห็น ต่อกระบวนการ FLEGT VPA ของประเทศไทย

📣 เชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจไม้และเกษตรกรผู้ปลูกไม้เข้าร่วมการประชุมระดมความเห็น ต่อกระบวนการ FLEGT VPA ของประเทศไทย

📢 📢มาเถอะ….อยากเจอ!💥 รอบเช้า Self-Declaration⏰เวลา 08.30-12.00 น.💥 รอบบ่าย Product coverage⏰เวลา 12.30-15.30 น. ร่วมเรียนรู้กับเรา…✅เฟล็กที คืออะไร?✅เฟล็กที สำคัญอย่างไร?✅แนวทางการรับรองตนเองและการกรอกเอกสาร (SD) ทำอย่างไร?✅สินค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ต่างๆ...
เพิ่มรอบ!การฝึกอบรมการจัดทำระบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ (มอก.2861)

เพิ่มรอบ!การฝึกอบรมการจัดทำระบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ (มอก.2861)

อบรมฟรี💯! 🌿 📌 ขอเชิญชวนผู้ประกอบการกิจการไม้หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมการจัดทำระบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ (มอก.2861)วันที่ 5-6 กันยายน 2562ณ โรงเเรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ...
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมการจัดทำระบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ (มอก.2861)

ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมการจัดทำระบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ (มอก.2861)

อบรมฟรี💯! 🌿 📌รีบสมัครด่วนรับจำนวนจำกัด📌ขอเชิญชวนผู้ประกอบการกิจการไม้เข้าร่วมการฝึกอบรมการจัดทำระบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ (มอก.2861)📍ครั้งที่ 1 วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2562 จ.ระยอง📌ครั้งที่ 2 วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2562...