เปิดหลักสูตรอบรม สำหรับ ‘การเตรียมการ’ และ ‘การตรวจรับรองระบบ’ มาตรฐานป่าไม้ระดับชาติเทียบเท่าสากล-TFCC สำหรับ Consultant และ Auditor

เปิดหลักสูตรอบรม สำหรับ ‘การเตรียมการ’ และ ‘การตรวจรับรองระบบ’ มาตรฐานป่าไม้ระดับชาติเทียบเท่าสากล-TFCC สำหรับ Consultant และ Auditor

สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย เปิดหลักสูตรอบรม สำหรับ ‘การเตรียมการ’ และ ‘การตรวจรับรองระบบ’ มาตรฐานป่าไม้ระดับชาติเทียบเท่าสากล-TFCC สำหรับ Consultant และ Auditor รวมทั้งหมด 5 หลักสูตร ตามรายละเอียดด้านล่าง อบรมระหว่างเดือน ต.ค.-พ.ย. 2564 ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ...