คณะทำงาน AHWG และ คณะทำงานกลุ่มย่อยไม้บนที่ดินเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาดูงานในโรงงาน วันที่ 19 – 22 มีนาคม 2562

คณะทำงาน AHWG และ คณะทำงานกลุ่มย่อยไม้บนที่ดินเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาดูงานในโรงงาน วันที่ 19 – 22 มีนาคม 2562

วันที่ 19 – 22 มีนาคม 2562 สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย (Thailand Forest Certification Council: TFCC) ได้นำคณะทำงาน AHWG และคณะทำงานกลุ่มย่อยไม้บนที่ดินเอกชนศึกษาดูงานในโรงงานทั้ง 4 โรงงาน ที่ได้รับคัดเลือกตามโครงการ Applying Thailand’s national Chain of...
ขอเชิญพี่น้องผู้ประกอบการปลูกสร้างสวนป่า จ.สุพรรณบุรี เข้าร่วมกลุ่มเพื่อขอการรับรองตาม มอก.14061

ขอเชิญพี่น้องผู้ประกอบการปลูกสร้างสวนป่า จ.สุพรรณบุรี เข้าร่วมกลุ่มเพื่อขอการรับรองตาม มอก.14061

ขอเชิญผู้ประกอบการปลูกสร้างสวนป่า จ.สุพรรณบุรี รวมกลุ่มขอการรับรองการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืนตาม มอก.14061 ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 31 มีนาคม 2562 กิจกรรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย...
เชิญชวนเสนอราคาการตรวจประเมินสถานประกอบที่เข้าร่วมโครงการ FAO

เชิญชวนเสนอราคาการตรวจประเมินสถานประกอบที่เข้าร่วมโครงการ FAO

สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย (TFCC) ภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนบริษัทผู้ตรวจประเมิน (Certification Body) เสนอราคาการตรวจประเมินสถานประกอบการที่เข้าร่วมในโครงการจัดทำระบบมาตรฐาน มอก.2861 โดยบริษัทผู้ตรวจประเมิน (CB) ที่สนใจสามารถติดต่อมายัง คุณรุ่งนภา...