ขอเชิญร่วมเเสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาและปรับปรุงข้อกำหนด Chain of Custody of Forest and Tree Based Products และระเบียบเครื่องหมายการค้า PEFC – Public Consultation

ขอเชิญร่วมเเสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาและปรับปรุงข้อกำหนด Chain of Custody of Forest and Tree Based Products และระเบียบเครื่องหมายการค้า PEFC – Public Consultation

   the Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) ได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงข้อกำหนด Chain of Custody of Forest and Tree Based Products – Requirements และระเบียบเครื่องหมายการค้า PEFC...