ด่วน!! รับสมัคร ผู้เชี่ยวชาญศึกษาการจำแนกความเสี่ยงไม้

ด่วน!! รับสมัคร ผู้เชี่ยวชาญศึกษาการจำแนกความเสี่ยงไม้

จำนวน: 1 อัตรา ลักษณะงาน- ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนากรอบการจำแนกความเสี่ยงไม้- กำหนดเกณฑ์การจำแนกความเสี่ยงไม้- รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจำแนกความเสี่ยงไม้- วิเคราะห์ วางแผนและจัดทำรายงานสรุปผล คุณสมบัติ- จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป-...