📣 เชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจไม้และเกษตรกรผู้ปลูกไม้เข้าร่วมการประชุมระดมความเห็น ต่อกระบวนการ FLEGT VPA ของประเทศไทย

📣 เชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจไม้และเกษตรกรผู้ปลูกไม้เข้าร่วมการประชุมระดมความเห็น ต่อกระบวนการ FLEGT VPA ของประเทศไทย

📢 📢มาเถอะ….อยากเจอ!💥 รอบเช้า Self-Declaration⏰เวลา 08.30-12.00 น.💥 รอบบ่าย Product coverage⏰เวลา 12.30-15.30 น. ร่วมเรียนรู้กับเรา…✅เฟล็กที คืออะไร?✅เฟล็กที สำคัญอย่างไร?✅แนวทางการรับรองตนเองและการกรอกเอกสาร (SD) ทำอย่างไร?✅สินค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ต่างๆ...