📣 มาแล้วจ้า🗣กับการเรียนรู้การตรวจรับรองมาตรฐาน มอก.14061 กับการอบรม Auditor Training Course On Forest Management Certification Under Thailand Forest Certification System (TFCS)

📣 มาแล้วจ้า🗣กับการเรียนรู้การตรวจรับรองมาตรฐาน มอก.14061 กับการอบรม Auditor Training Course On Forest Management Certification Under Thailand Forest Certification System (TFCS)

🌱🌱🌱🌱🌱 ความรู้ข้อกำหนดตาม มอก.14061 Virtual สวนป่าภาคสนาม การประยุกต์ใช้ข้อกำหนดในการตรวจ Remote Audit เทคนิคและกระบวนการตรวจประเมิน 📆 วันที่ 2-4 ธันวาคม 2563 💰“ค่าลงทะเบียน”💰 บุคคลทั่วไป 15,000 บาท/ท่านสมาชิก ส.อ.ท. รับส่วนลด 10% เหลือ 13,500 บาท/ท่าน !!!...