วันที่ 19 – 22 มีนาคม 2562 สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย (Thailand Forest Certification Council: TFCC) ได้นำคณะทำงาน AHWG และคณะทำงานกลุ่มย่อยไม้บนที่ดินเอกชนศึกษาดูงานในโรงงานทั้ง 4 โรงงาน ที่ได้รับคัดเลือกตามโครงการ Applying Thailand’s national Chain of Custody standard to pilot electronic or paper-based self-declarations for unrestricted species on private land and the electronic registration for mills under the National Single Window ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้แก่  บริษัท บริหารจัดการไม้ยางพาราระยอง จำกัด จ.ระยอง บริษัท วู้ดเวอร์ค จำกัด จ.ตรัง บริษัท กรีนพาเนล จำกัด จ.เพชรบุรี และ บริษัท สินเจริญ วีเนียร์ แอนด์ พลายวู้ด จำกัด จ.นนทบุรี เพื่อไห้ทราบถึงการทดลองนำระบบการสำแดงตนเอง (self-declaration: SD) และ E-tree ขั้นตอนการตรวจวัตถุดิบภายในโรงงาน และภาพรวมกระบวนการผลิตของแต่ละโรงงาน ซึ่งแต่ละบริษัทได้มีการดำเนินการและเตรียมความพร้อมตามโครงการไว้ในระดับหนึ่งแล้ว