อบรมฟรี💯! 🌿 📌รีบสมัครด่วนรับจำนวนจำกัด📌

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการกิจการไม้เข้าร่วม
การฝึกอบรมการจัดทำระบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ (มอก.2861)

📍ครั้งที่ 1 วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2562 จ.ระยอง
📌ครั้งที่ 2 วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2562 จ.สุราษฎร์ธานี
📍ครั้งที่ 3 วันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 จ.สงขลา
📌ครั้งที่ 4 วันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 จ.นครราชสีมา

👉คุณสมบัติ

🌱เป็นผู้ประกอบการกิจการที่ใช้วัตถุดิบจากไม้ในประเทศ
🌱เป็นผู้ประกอบกิจการด้านการแปรรูปไม้ขั้นต้น เช่น โรงเลื่อย โรงงานสับไม้ฯ

👉ประโยชน์ที่จะได้รับ

➕มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน มอก.2861 และ PEFC/CoC
➕สามารถเตรียมความพร้อมด้านเอกสารเพื่อการตรวจประเมินได้
➕Up to date การดำเนินงาน เรื่อง Thai-EU FLEGT

📶สมัครได้ที่ QR code

🔑สมัครได้ตั้งเเต่วันนี้เป็นต้นไป
❌❌ด่วน❗️ รับจำนวนจำกัด ❌❌
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณศศินา 02 345 1230 และคุณวิไลวรรณ 02 345 1242
สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย🌿