อบรมฟรี💯! 🌿

📌 ขอเชิญชวนผู้ประกอบการกิจการไม้หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วม
การฝึกอบรมการจัดทำระบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ (มอก.2861)
วันที่ 5-6 กันยายน 2562
ณ โรงเเรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

👉คุณสมบัติ

🌱เป็นผู้ประกอบการกิจการที่ใช้วัตถุดิบจากไม้ในประเทศ
🌱เป็นผู้ประกอบกิจการด้านการแปรรูปไม้ขั้นต้น เช่น โรงเลื่อย โรงงานสับไม้ฯ
🌱เป็นผู้ที่มีความสนใจเรื่องการรับรองไม้ มาตรฐาน เช่น FLEGT PEFC เป็นต้น

👉ประโยชน์ที่จะได้รับ

➕มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน มอก.2861 และ PEFC/CoC
➕สามารถเตรียมความพร้อมด้านเอกสารเพื่อการตรวจประเมินได้
➕Up to date การดำเนินงาน เรื่อง Thai-EU FLEGT

📶สมัครได้ที่ QR code ตามโปสเตอร์


🔑สมัครได้ตั้งเเต่วันนี้เป็นต้นไป
❌❌ด่วน❗️ รับจำนวนจำกัด ❌❌
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณศศินา 02 345 1230 และคุณวิไลวรรณ 02 345 1242
สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย🌿