🌱🌱🌱🌱🌱

👉 ความรู้ข้อกำหนดตาม มอก.14061

👉 Virtual สวนป่าภาคสนาม

👉 การประยุกต์ใช้ข้อกำหนดในการตรวจ

👉 Remote Audit

👉 เทคนิคและกระบวนการตรวจประเมิน

📆 วันที่ 2-4 ธันวาคม 2563

💰“ค่าลงทะเบียน”💰

  • บุคคลทั่วไป 15,000 บาท/ท่าน
  • สมาชิก ส.อ.ท. รับส่วนลด 10% เหลือ 13,500 บาท/ท่าน !!!

😀สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย
สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
📞 02-345-1242 หรือ 02-345-1288
📩wilaiwank@fti.or.th