สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย เปิดหลักสูตรอบรม สำหรับ ‘การเตรียมการ’ และ ‘การตรวจรับรองระบบ’ มาตรฐานป่าไม้ระดับชาติเทียบเท่าสากล-TFCC สำหรับ Consultant และ Auditor รวมทั้งหมด 5 หลักสูตร ตามรายละเอียดด้านล่าง

อบรมระหว่างเดือน ต.ค.-พ.ย. 2564

ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมโอกาสลงพื้นที่ให้คำปรึกษาและตรวจรับรองในสถานที่จริง โดย Auditor สามารถเก็บประสบการณ์เพื่อให้มีคุณสมบัติด้านการฝึกอบรมและการตรวจประเมินภายใต้ข้อกำหนดAuditor ของ TFCC

รับจำนวนจำกัด ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ – 14 ต.ค. 2564 ที่ https://forms.gle/q4Kmqq5LEB6oQciw6

ปฏิทินการอบรม

รายละเอียดหลักสูตร

1. หลักสูตรสำหรับผู้ตรวจประเมิน (Auditor) มี 3 หลักสูตร ได้แก่

     1.1. TFCC FM Auditor ประกอบด้วยรายวิชา

               1.1.1. FM101: TFCC FM Requirements for all

               1.1.2. FM102: TFCC FM Requirements for auditors

     1.2. TFCC CoC Auditor ประกอบด้วยรายวิชา

               1.2.1. CoC101: TFCC CoC Requirements for all

              1.2.2. CoC102: TFCC CoC Requirements for auditors

     1.3. Lead Auditor สำหรับผู้ที่สมัครหลักสูตร TFCC FM Auditor หรือ TFCC CoC Auditor เท่านั้น ประกอบด้วยรายวิชา

              1.3.1. AD101: ISO19011 – General requirements

              1.3.2. AD111: ISO19011 สำหรับผู้ที่สมัครหลักสูตร TFCC FM Auditor

              1.3.3. AD121: ISO19011 สำหรับผู้ที่สมัครหลักสูตร TFCC CoC Auditor

2. หลักสูตรสำหรับที่ปรึกษา (Consultant) มี 2 หลักสูตร ได้แก่

     2.1. TFCC FM Consultant ประกอบด้วยรายวิชา

             2.1.1. FM101: TFCC FM Requirements for all

             2.1.2. CS101: Consultation for FM and CoC certification

     2.2. TFCC CoC Consultant ประกอบด้วยรายวิชา

             2.2.1. CoC101: TFCC CoC Requirements for all

             2.2.2. CS101: Consultation for FM and CoC certification