คณะสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำทีมโดย นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) นายวิกรม วัชระคุปต์ และนายวิถี สุพิทักษ์ กรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมฯ ได้เดินทางเข้าร่วมหารือในโครงการขับเคลื่อนลำปาง เมืองไผ่และไม้ ณ จังหวัดลำปาง
เมื่อวันที่ 20 – 21 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา คณะสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้เดินทางไปจังหวัดลำปาง ต้อนรับคณะโดย นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง และ นายบุญศักดิ์ ชัยสิทธิวงศ์ ประธานสภาอุตสาหรรมจังหวัดลำปาง พาเยี่ยมชมศึกษาดูงานภาคอุตสาหกรรมไผ่และไม้ในจังหวัดลำปาง ณ โรงงานตะเกียบรุ่งเรื่อง สวนเพชรล้านนา บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด และโรงงานแปรรูปไม้ บริษัท เจริญแสง จำกัด เพื่อพูดคุยหารือกับผู้ประกอบการถึงกระบวนการต่าง ๆ ปัญหาที่เกิดขึ้น และแนวทางในการสนับสนุน พัฒนาต่อไป
ภายหลังจากลงพื้นที่ดูงาน เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 10.30 น. คณะสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการผนึกกำลัง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมกับนายกสมาคมชีวิตดี ประธานสภาเกษตรจังหวัดลำปาง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด พาณิชย์จังหวัดลำปาง ผอ.ธกส.จังหวัดลำปาง กรรมการผจก.บริษัทปูนซีเมนต์ไทย ตัวแทนโรงงานแปรรูปไม้ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ทั้งนี้ ทางแต่ละฝ่ายก็ได้มีการพูดคุยถึงประเด็นต่าง ๆ ในการยกระดับอุตสาหกรรมไผ่และไม้ของจังหวัดลำปาง มีการผนึกกำลังร่วมมือขับเคลื่อนให้ลำปางเป็นเมืองที่เติบโตด้วยอุตสาหกรรมไผ่และไม้ ประสานการทำงานระหว่างสภาเกษตรกรลำปาง ผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการ ในส่วนของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเอง ก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ความสนับสนุน และให้ข้อมูลในส่วนของทางสภาเพื่อร่วมมือกันทำงาน อาทิเช่น การรับรองมาตรฐาน TFCC / PEFC ในจังหวัดลำปาง การสร้างมูลค่าเพิ่มกับไม้ไผ่สำหรับงานก่อสร้าง อาคาร เป็นต้น