📢 กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสมัครเข้ารับการคัดเลือก “รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2567 ประเภทเศรษฐกิจหมุนเวียน” มอบรางวัลโดยนายกรัฐมนตรี ตอกย้ำการเป็นผู้ประกอบการที่ได้นำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนไปพัฒนาธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

📍 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 16 สิงหาคม 2567

📍 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://s.dpim.go.th/hy
หรือ https://industryaward.industry.go.th/th/documents

★★★ อย่าพลาด!!! เตรียมความพร้อมการสมัครรางวัลฯ โดยเข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับเกณฑ์การตรวจประเมินคัดเลือกอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทเศรษฐกิจหมุนเวียน 📍 ในวันที่ 12 ก.ค. 67 (ลงทะเบียนภายใน 10 ก.ค. 67) คลิก https://s.dpim.go.th/hv