สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย (Thailand Forest Certification Council: TFCC)สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร (สอก.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลระบบการรับรองป่าไม้ภายใต้ Thailand Forest Certification System ในการรับรองมาตรฐานการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (มอก.14061) และมาตรฐานห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ (มอก.2861) สำหรับไม้เศรษฐกิจของประเทศไทย

           สำนักงานฯ ได้มีกำหนดจัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน Wood Industries in Japan ณ กรุงโตเกียว (Tokyo) คาวาซากิ (Kawasaki) และชิซึโอกะ (Shizuoka) ประเทศญี่ปุ่น ขึ้น ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม ถึงวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 (5 วัน 4 คืน) เพื่อที่จะนำผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไม้และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องไปศึกษาดูงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในอุตสาหกรรมไม้ของประเทศญี่ปุ่น และเข้าร่วมการจับคู่ทางธุรกิจกับผู้ประกอบการในประเทศญี่ปุ่น ให้ผู้ประกอบการสามารถนำองค์ความรู้ไปพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจของบริษัทและพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไม้ของประเทศไทยได้อย่างยั่งยืนต่อไป

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 4 พ.ค. 2561

 

ด่วนรับเพียง 30 ท่านเท่านั้น

 

พิเศษหากสมัครภายในวันนี้ – 23 เม.ย. 2561

 

ราคาสมาชิก ส.อ.ท. ราคา 74,900 บาท/ บุคคลทั่วไปราคา 76,900 บาท

 

จากราคาปกติสมาชิก ส.อ.ท. ราคา 76,900 บาท / บุคคลทั่วไปราคา 78,900 บาท (ราคานี้รวม VAT 7%)

 

ดาวน์โหลดกำหนดการ : https://drive.google.com/file/d/1Hy1MG_WIQ3xMYO4LlzwefSA8ucF6WWPi/view?usp=sharing 

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร : https://drive.google.com/file/d/1rriSGtestKIGkW5HGMksP2F4N31Keosk/view

 

หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ : https://goo.gl/forms/i6m5JVv7u3WRte6o2

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย (TFCC ) สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร (สอก.)

     คุณกิจจา โทร 02-345-1242 หรือ 0872946244

E-mail: khitja74@gmail.com

 

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่นี่ https://www.fti.or.th/2016/thai/fticalendardetail.aspx?id=1461