ขอเชิญผู้ประกอบการปลูกสร้างสวนป่า จ.สุพรรณบุรี รวมกลุ่มขอการรับรองการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืนตาม มอก.14061 ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 31 มีนาคม 2562 กิจกรรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.เป็นเกษตรกรที่มีดินอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีหรือจังหวัดใกล้เคียง
2.ปลูกไม้ยูคาลิปตัสที่มีลักษณะเป็นแปลง

รายละเอียดและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

  • ฟรี! การฝึกอบรมทำแผนธุรกิจ
  • ฟรี! ค่าปรึกษาให้คำแนะนำและช่วยจัดทำระบบตาม ข้อกำหนด มอก.14061
  • ฟรี! ค่าตรวจขอการรับรอง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม นางสาววิไลวรรณ กัลยะกูล โทร 02 345 1242 หรือ 089 257 9374