วันที่ 26 มิถุนายน 2561 คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมฯ และผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ

ร่วมให้การต้อนรับคณะจากสภาอุตสาหกรรมแห่งชาติสาธารณรัฐสิงคโปร์ (Singapore Manufacturing Federation) ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย นำโดย Mr. Douglas Foo ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งชาติสาธารณรัฐสิงคโปร์

และคุณมานพชัย วงศ์ภักดี เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ โดยทั้งสองฝ่ายได้ร่วมลงนามต่ออายุบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกับ Singapore Manufacturing Federation

อีกทั้งสภาอุตสาหกรรมฯยังเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่คณะดังกล่าว ณ ห้องอาหาร Lake’n Park ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์