บุคลากร

สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจ (Thailand Forest Certification Council : TFCC)

อยู่ระหว่างการปรับปรุง

ภัทรันดา แสงมหะหมัด

Patranda Sangmahamad

รักษาการผู้อำนวยการ
Acting Director 

เบอร์ติดต่อ : 02-345-1242
อีเมล์ : patrandas@fti.or.th