Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

การบริโภคอย่างยั่งยืน

ในฐานะผู้บริโภค : เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการรับรอง
ของ TFCC PEFC จากผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ กระดาษ บรรจุภัณฑ์
และผลิตภัณฑ์จากไม้อื่นๆ

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

มาตรฐาน (Standard)

                สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย (TFCC) ใช้มาตรฐานการจัดการบนฐานของความยั่งยืน และสอดคล้องตามข้อกำหนดโดยผู้มีเกี่ยวข้อง มาตรฐานการปฏิบัติของเราคือการส่งเสริมมาตรฐานการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจ (มอก.14061) และมาตรฐานห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ (มอก.2861) เพื่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม